Guusje heeft vitamine D tekort

For English read below

De afgelopen jaren gingen we iedere zes maanden terug naar de vogelarts, want Guusje had elke keer wat kale plekjes onder haar vleugels. Niks ergs of groot, maar toch ging ik elke keer een beetje bezorgd weer terug. 

De laatste keer hebben we bloed afgenomen bij Guusje om op verschillende dingen te testen. Daar kwam uit dat Guusje een vitamine D tekort heeft. 

Er is nog niet veel over bekend, maar de Universiteit Utrecht is er sinds 1,5 jaar mee bezig en het lijkt erop dat veel vogels in Nederland een vitamine D tekort hebben. 

Gelukkig valt het bij Guusje nog redelijk mee. We waren op tijd erbij. 

Guusje krijgt nu een kuur van 12 weken om een vitamine D boost te krijgen. Daarna gaan we weer opnieuw testen om te kijken hoe de waarden bij Guusje dan zijn – en hoe we verder gaan.

Guusje has a vitamin D deficiency

In recent years we went back to the avian vet every six months, because Guusje always had some bald spots under her wings. Nothing bad or big, but I still went back a little worried every time.

The last time we took blood from Guusje to test for various things. It turned out that Guusje has a vitamin D deficiency.

Not much is known about it yet, but Utrecht University has been working on it for 1.5 years and it seems that many birds in the Netherlands have a vitamin D deficiency.

Fortunately, things are not too bad for Guusje. We got there on time.

Guusje is now receiving a 12-week treatment to get a vitamin D boost. We will then test again to see what the values are – and how we proceed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait