Guusje tijdens haar kuur met vitamine D

For English read below

Ik heb eerder geschreven over dat Guusje vitamine D tekort komt. Ze krijgt nu een kuur en dat werkt… goed!

Guusje is veel actiever en levendiger. Voorheen kon ze heel lang rustig stil zitten en kletsen op haar stok in de keuken. 

Maar sinds ze extra vitamine D krijgt is ze veel levendiger. Veel meer aan het spelen, slingeren, klimmen en klauteren!

Door de jaren heen hebben we haar speelplekken steeds verder uitgebreid. Nu hebben we de speelkooi, speelboom en schommel zo bij elkaar gezet dat ze overal naartoe kan klimmen en het één grote speeltuin is! 🥳

Ook kan de speelboom los van de rest mee naar buiten de tuin is. Ook daar voert ze allerlei acrobatische kunstjes uit. 😂 Het is zo leuk om naar te kijken! ❤️

Als Guusje klaar is met haar kuur, dan gaan we weer terug naar de vogelarts voor controle. 

Guusje during her vitamin D treatment

I have previously written about Guusje being deficient in vitamin D. She is now receiving a treatment and that is working… well!

Guusje is much more active and lively. Previously, she could sit quietly for a long time and chat on her stick in the kitchen.

But since she gets extra vitamin D she is much more lively. Lots more playing, swinging, climbing and clambering!

Over the years we have continued to expand her play areas. Now we have put the play cage, play tree and swing together in such a way that she can climb everywhere and it is one big playground! 🥳

The play tree can also be taken outside the garden separately from the rest. She also performs all kinds of acrobatic tricks there. 😂 It’s so fun to watch! ❤️

When Guusje has finished her treatment, we will go back to the avian vet for a check-up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait