Guusje and her big brother

🇬🇧 Guusje always enjoys listening to her big brother. She loves when he’s telling stories and jokes or tries to teach her something new. Guusje is always laughing or talking back when her big brother is spending time with her.

🇳🇱 Guusje luistert altijd graag naar haar grote broer. Ze vindt het heerlijk als hij verhalen en grappen vertelt of haar iets nieuws probeert te leren. Guusje lacht of praat altijd terug als haar grote broer tijd met haar doorbrengt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait