Exhibition Ukrainian Tatiana Polieshchuk

🇬🇧 “On 15 and 16 October, paintings by Tatiana Polieshchuk (1967) who had fled from Ukraine were exhibited in Theater De KiK. The exhibition includes work she painted in Elst in recent months. Some older works were also on display. The work varies from animalistic cartoonish to almost religious.”
– Overbetuwe Nieuws

🇳🇱 “Op 15 en 16 oktober werden in Theater De KiK schilderijen geëxposeerd van de uit Oekraïne gevluchte Tatiana Polieshchuk (1967). De expositie omvat werk dat zij de afgelopen maanden in Elst schilderde. Ook waren er enkele oudere werken te bezichtigen. Het werk varieert van dierlijk cartoonesk tot bijna religieus.”
– Overbetuwe Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait