Fall trees

🇬🇧 Stamping fall tress with broccoli? Stamping fall trees with your fingers? Yes and yes!

This time we used other brushes to paint fall leafs. I drew a simple tree without leafs, which you can download here or find in my free printables. First we used broccoli to paint with. Broccoli gives a beautiful texture! Then we used our fingers. I don’t know which one my daughter liked best… But after we made leafs with our fingers and she got another piece of paper, she went all out!

🇳🇱 Herfstbomen stempelen met broccoli? Herfstbomen stempelen met je vingers? Ja en ja!

Deze keer gebruikten we andere penselen om herfstbladeren te schilderen. Ik tekende een simpele boom zonder bladeren, die kan je hier downloaden of in mijn gratis printables. Eerst gebruikten we broccoli om mee te schilderen. Broccoli geeft een mooie textuur! Daarna gebruikten we onze vingers. Ik weet niet welke mijn dochter het leukst vond… Maar nadat we met onze vingers blaadjes hadden gemaakt en ze nog een stuk papier kreeg, ging ze helemaal los!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please wait...