Guusje bij de vogelarts

For English read below

Papegaaien moeten minstens één keer per jaar naar een gespecialiseerde vogelarts voor controle. Ik ga met Guusje wat vaker, want meestal is er al eerder iets aan de hand waar ik me zorgen over maak. Overbezorgde moeder hier. 🙋‍♀️

We gaan met Guusje altijd naar vogelarts Zoë van der Plaats bij Universitair Ziekenhuis Utrecht, afdeling Vogels en Bijzondere Dieren. Zij kent Guusje al vanaf dat we haar hebben. Guusje was in 2021 erg ziek geworden en sindsdien is Zoë haar vogelarts.

Zodra Guusje in de rui komt, krijgt ze ook altijd wat kale plekjes onder haar vleugels. Geen grote kale plekken, het lijkt ook wel weer te verdwijnen, maar komt ook steeds weer terug. Dus we gingen weer voor controle naar Utrecht.

Guusje heeft een volledig onderzoek gehad en alles zag er goed uit, klonk goed en voelde goed. Maar die jeuk/huidirritatie blijft Guusje houden onder haar vleugels. Voor de zekerheid hebben we bloed afgenomen, om te kijken of Guusje calcium of vitamine tekort heeft. Daar horen we binnenkort meer over.

Ook heb ik nog met Zoë overlegd wat ik met de voeding van Guusje zal doen. Toen Guusje in 2021 zo ziek was, at ze helemaal niks meer. Omdat ze veel was afgevallen, was het enige doel om weer aan te komen in gewicht en maakte niet uit met welk voer dat was. Natuurlijk at ze geen pellets meer…

De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met het voer van Guusje. We hebben bijna alle pelletsoorten uitgeprobeerd en eindelijk een paar gevonden die ze lekker vindt, waarvan Lafeber Gourmet Pellets wel haar favoriet zijn. Ze krijgt nu elke ochtend een mix van pellets en dat eet ze goed. Vogelarts Zoë heeft aangegeven dat ze het beste 70% een mix van pellets kan eten en 30% rest (zadenmix, groenten, een stukje cracker.😉) Dus daar gaan we nu naartoe werken.

Maar voor nu was alles goed en daar ben ik weer heel blij mee! Als je het leuk vindt, dan kan je hier het hele filmpje bekijken van ons bezoek aan de vogelarts.

Guusje at the vet

Parrots should be taken to a specialized avian vet at least once a year for a check-up. I go with Guusje more often, because usually something has happened that I’m worried about. Overprotective mother here. 🙋‍♀️

We always take Guusje to avian vet Zoë van der Plaats at the University Hospital Utrecht, Birds and Special Animals department. She has known Guusje since we had her. Guusje became very ill in 2021 and Zoë has been her avian vet since then.

As soon as Guusje starts molting, she always gets some bald spots under her wings. No large bald spots, it seems to disappear, but also keeps coming back. So we went to Utrecht again for a check-up.

Guusje had a complete examination and everything looked good, sounded good and felt good. But Guusje continues to keep that itching/skin irritation under her wings. To be sure, we took a blood test to see if Guusje has a calcium or vitamin deficiency. We’ll hear more about that soon.

I also discussed with Zoë what I will do with Guusje’s food. When Guusje was so ill in 2021, she didn’t eat anything anymore. Because she had lost a lot of weight, the only goal was to gain weight again and it didn’t matter what food that was. Of course she didn’t eat pellets anymore…

In recent years I have been busy with Guusje’s food. We have tried almost all types of pellets and finally found a few that she likes, of which Lafeber Gourmet Pellets are her favorite. She now gets a mix of pellets every morning and she eats them well. Avian vet Zoë has indicated that it is best for her to eat 70% a mix of pellets and 30% rest (seed mix, vegetables, a piece of cracker.😉) So we are going to work towards that now.

But for now everything was good and I’m very happy with that! If you like it, you can watch the entire video of our visit to the avian vet here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait