Guusje and her dad

🇬🇧 Guusje loves to tease her dad, haha! When Guusje sees her chance, she quickly runs towards her dad and tries to bite his toes! Dad isn’t afraid of Guusje, but he is jumpy when Guusje takes a run towards him. And Guusje knows this! She takes advantage of this and teases her dad over and over, haha!

Guusje always loves to watch what her dad is doing. And everything dad says, Guusje talks after him. People often think dad is on the phone, while it’s actually Guusje. Even Google thinks Guusje is dad turning on the lights and music!

🇳🇱 Guusje plaagt haar vader graag, haha! Als Guusje haar kans ziet, rent ze snel naar haar vader toe en probeert in zijn tenen te bijten! Papa is niet bang voor Guusje, maar hij is wel springerig als Guusje naar hem toe rent. En dat weet Guusje! Ze maakt hier misbruik van en plaagt haar vader keer op keer, haha!

Guusje kijkt altijd graag naar wat haar vader doet. En alles wat papa zegt, praat Guusje hem na. Mensen denken vaak dat papa aan de telefoon is, terwijl het eigenlijk Guusje is. Zelfs Google denkt dat Guusje papa is die de lichten en muziek aandoet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait