Sint Maarten

🇬🇧 What a lovely evening we had!

Earlier this week I’ve been busy making a treat for all the kids. Well… for 50 children. If I’d known there were going to be so many kids, I’d have at least doubled it!

Soon the first children came to the door. And within 50 minutes all 50 treats were gone! Unbelievable!

Then I filled another bowl with marshmallows to hand out to the children who came later. And of course we also went door-to-door with our children to sing a song.

🇳🇱 Wat een heerlijke avond hebben we gehad!

Eerder deze week was ik druk bezig geweest met het maken van een traktatie voor alle kinderen. Nou ja… voor 50 kinderen. Als ik had geweten dat er zo veel kinderen zouden komen, dan had ik op z’n minst het dubbele gemaakt!

Al snel kwamen de eerste kinderen aan de deur. En binnen 50 minuten waren alle 50 traktaties op! Ongelooflijk!

Daarna heb ik nog een bak met marshmallows en spekjes gevuld om uit te delen aan de kinderen die later nog kwamen. En uiteraard zijn we zelf ook nog met onze kinderen langs de deuren gaan om een liedje te zingen.

“Sint Maarten, Sint Maarten,
De koeien hebben staarten,
De meisjes hebben rokjes aan,
De jongens hebben sokjes aan,
Daar komt Sinte Maarten aan!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait