My month in a view: November 2022

🇬🇧 What a month!

Building my own studio, painting pumpkins, volunteering for refugees and organising creative activities, celebrating our Dutch holidays Sint Maarten and Sinterklaas, finishing my family photo yearbooks, volunteering kids crafts in our library, finally painting again and new assignments for parrot portraits…

I can say I’m exhausted! But looking at this video makes me feel so good about all the creative activities I’ve done last month.

Now up to my favourite month: December! 

🇳🇱 Wat een maand!

Mijn eigen studio bouwen, pompoenen schilderen, vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen en creatieve activiteiten organiseren, onze Nederlandse feestdagen Sint Maarten en Sinterklaas vieren, mijn foto jaarboeken afmaken, vrijwilligerswerk voor kinderen in onze bibliotheek, eindelijk weer schilderen en nieuwe opdrachten voor papegaaien portretten…

Ik kan zeggen dat ik uitgeput ben! Maar als ik naar deze video kijk, krijg ik zo’n goed gevoel over alle creatieve activiteiten die ik de afgelopen maand heb gedaan.

Nu op naar mijn favoriete maand: december!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait