My month in a view: December 2022

🇬🇧 December, as always the busiest month of the year:

Even more creativity in the shelter. Two exhibitions of the children in the art classes. Decorating my studio – it’s going to be beautiful! Several beautiful creative projects for Guusje! Of course preparing for and celebrating the holidays. Lots of good food, being together and presents under the Christmas tree. Closing with our tradition: baking apple fritters!

🇳🇱 December, zoals altijd de drukste maand van het jaar:

Nog meer creativiteit in de vluchtelingenopvang. Twee exposities van de kinderen in de kunstklassen. Mijn atelier verder inrichten – wat wordt het mooi! Meerdere supermooie creatieve projecten voor Guusje! Natuurlijk het voorbereiden op en vieren van de feestdagen. Veel lekker eten, gezellig samen zijn en cadeaus onder de kerstboom. Afsluiten met onze traditie: appelbeignets bakken! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait